BIZNES

FARMACJA

MEDYCYNA

W czym mogę pomóc?

Oferuję wsparcie w zakresie tworzenia biznesplanu, programu medycznego, programu restrukturyzacji, analizy ekonomiczno-finansowej dla szpitala (podmiotu działalności leczniczej) oraz organu tworzącego. Zdobyte doświadczenie w trakcie sporządzania kilkudziesięciu dokumentów potwierdza moje umiejętności. Proponuję wykonanie analizy zgodności dokumentów wewnętrznych szpitala mającej na celu przestrzeganie w nich spójności, i eliminowanie ryzyka, a szczególnie jego następstw dla szpitala. Oferuję wparcie specjalistyczne w tworzeniu instrumentów dzielenia ryzyka oparte na doświadczeniu praktycznym.  Na tej stronie znajdziesz moje opracowania z obszaru ochrony zdrowia, które udostępniam na indywidualne zamówienie i za symboliczną opłatą.

web by: www.pmlynarczyk.pl

Grażyna Gregorowicz
bizfarmmed(at)grazus.pl