BIZNES

FARMACJA

MEDYCYNA

W czym mogę pomóc?

Oferuję wsparcie w zakresie audytu SOR, tworzenia biznesplanu, programu medycznego, programu restrukturyzacji, analizy ekonomiczno-finansowej dla szpitala (podmiotu działalności leczniczej) oraz organu tworzącego. Moje umiejętności potwierdza doświadczenie zdobyte w trakcie sporządzania kilkudziesięciu dokumentów o wymienionej problematyce. Bardzo dokładnie opracowuję analizę konkurencji dla podmiotów leczniczych. Oferuję wykonanie analizy dokumentów wewnętrznych szpitala mającej na celu przestrzeganie w nich spójności, zgodności i eliminowanie ryzyka, a szczególnie jego następstw dla szpitala. Wyrażam gotowość wparcia specjalistycznego w tworzeniu instrumentów dzielenia ryzyka dla produktów leczniczych podlegających refundacji ugruntowanego doświadczeniem praktycznym zdobytym
w Narodowym Funduszu Zdrowia.  Na tej stronie znajdziesz moje opracowania z obszaru ochrony zdrowia, które udostępniam na indywidualne zamówienie i za symboliczną opłatą.

web by: www.pmlynarczyk.pl

Grażyna Gregorowicz
bizfarmmed(at)grazus.pl