BIZNES

FARMACJA

MEDYCYNA

Lekarze i ich rozmach dbania o własne korzyści.

Cena: 4

Godziny zapłacone lekarzom w wybranych oddziałach wybranych szpitali.

Cena: 4

Jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w liczbach -  Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Cena: 4

Zleceniodawcy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - milczące przyzwolenie z art. 19 ustawy o PRM.

Cena: 4

Lekarze - Sprawozdawczość i statystyka.

Cena: 4

Analiza grupy limitowej 139.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące  -

leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus

Cena: 4

Szpitalny Oddział Ratunkowy - przykład rzeczywistej działalności

Cena: 4

Analiza grupy limitowej 14.3 Hormony trzustki - długodziałające analogi insulin

Cena: 4

Analiza systemu refundacyjno - cenowego w grupie limitowej 103.2 - antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego - gentamycyna

Cena: 8

web by: www.pmlynarczyk.pl

Grażyna Gregorowicz
bizfarmmed(at)grazus.pl